Cosplay soutěž 2016Tento rok proběhne již jedenáctý ročník Cosplay soutěže a my se budeme snažit, aby byl lepší než kdy předtím. Pomůžete nám? Neváhejte a přihlaste se! Můžete se těšit na skvělé ceny i známé zahraniční porotce. Výherce soutěže nás bude jako jediný český zástupce reprezentovat na evropské soutěži EuroCosplay, které se odehrává na podzim v Londýně. Výherce vybraný porotou se jako český reprezentant zúčastní finále soutěže Cosplay World Masters.

Pořádně si přečtěte pravidla, provedli jsme několik důležitých změn. V případě nejasností své dotazy zasílejte pomocí e-mailu na adresu cosplay@animefest.cz nebo pište do diskuse o pravidlech cosplay soutěží ve fóru. 

Výsledky

Galerie oficiálních fotografií soutěžících

Záznam soutěže na Youtube

Cena poroty pro EuroCosplay

1. Germia - Haven Might Hero - Paladin (Might & Magic Heroes VII) (foto) reprezentant ve finále EuroCosplay

2. Mishuge - Crusader Calvin (Diablo 3) (foto)

3.-4. Redanthalas - Geralt (Witcher 3) (foto)

3.-4. TanakhT - Dragon Knight (Dota 2) (foto)

kompletní tabulka hodnocení poroty

Cena poroty pro Cosplay World Masters

1.-2. Mishuge - Crusader Calvin (Diablo 3) reprezentant ve finále Cosplay World Masters

1.-2. Germia - Haven Might Hero - Paladin (Might & Magic Heroes VII) 

3. TanakhT - Dragon Knight (Dota 2)

Cena diváků

TanakhT - Dragon Knight (Dota 2)

Přihlášení

 • registrace do soutěže probíhá pouze před festivalem a to přes internetový formulář
 • registrace bude probíhat od 1. března 2016 do 1. dubna 2016
 • nezletilí soutěžící se smí zúčastnit pouze se svolením zákonného zástupce (předloha bude k dispozici při zahájení registrace)
 • soutěžící je do konce registrační doby povinný odevzdat organizátorům všechny údaje uvedené v přihlašovacím formuláři, jinak je diskvalifikován
 • soutěž nemá omezený počet slotů, soutěž je dvoukolová
 • soutežící je do 15. dubna 2016 povinen pomocí přihlašovacího formuláře doložit dokumentaci výroby kostýmu (fotografie dokumentující výrobu, materiály, návrhy, aj.), jež by vyvrátila pochybnosti o nepůvodnosti kostýmu
 • pokud se soutěžící nemůže zúčastnit, musí se pomocí e-mailu před začátkem festivalu omluvit, jinak může být vyřazen z následujících soutěží
 • odesláním přihlašovacího formuláře, respektive účastí v soutěži soutěžící:

  • souhlasí s použitím fotek či videa své osoby zapsaným spolkem Brněnští otaku
  • potvrzuje, že byl seznámen s pravidly bezpečnosti soutěže a přebírá odpovědnost za škody způsobené svou osobou porušením těchto pravidel
  • souhlasí s pravidly soutěže uveřejněnými na stránkách soutěže; tato pravidla mohou být průběžně aktualizována
  • souhlasí, že porušení pravidel (včetně dodatečného odhalení) znamená diskvalifikaci, případně zákaz účasti na dalším ročníku

Kostýmy

 • kostýmy nesmějí obsahovat nebezpečné či potenciálně nebezpečné předměty (kovové, airsoftové či jakékoli jiné zbraně, které by mohly být považovány za funkční), pořadatel si vyhrazuje právo na dočasné zabavení zbraně
 • kostýmy nesmí budit pohoršení - kostýmy typu „plavky“, „spodní prádlo“, atd. jsou brány jako hrubé porušení pravidel a soutěžící bude diskvalifikován
 • soutěže se nelze zúčastnit v kostýmech použitých na předchozí kostýmové soutěži, včetně jiných akcí (Animefest, Akicon, Natsucon, Advik, Comics Salon, Animeshow, Pragocon, Festival Fantazie, aj.)
 • kostým nesmí být vlastní smyšlenou nebo generickou postavou, ani vlastní či „polidštěnou“ verzí již existující postavy (tj. žádné lidské verze pokémonů, poníků, atd. a ženské či mužské verze postav opačného pohlaví)
 • kostýmy přihlášené do soutěže musí být vlastní výroby:

  • výrobce kostýmu musí být jeho nositel
  • kostým by neměl obsahovat kupované části oblečení, příslušenství či prvky pro danou postavu, případně by je měl obsahovat v co nejmenším množství

Technická zkouška

 • soutěžící má povinnost dostavit se na technickou zkoušku, pokud tak neučiní, bude ze soutěže diskvalifikován
 • technická zkouška probíhá v pátek odpoledne před začátkem festivalu
 • všichni soutěžící jsou povinni vyzkoušet si svou scénku na jevišti, potvrdit svůj hudební doprovod a domluvit se s techniky na osvětlení
 • soutěžící nemusí mít na technické zkoušce kostým, doporučujeme si ale vzít alespoň nejrozměrnější prvky kostýmu

Hodnocení poroty:

 • hodnocení poroty probíhá v sobotu ráno
 • během hodnocení probíhá oficiální focení soutěžících, bez fotky se nelze zúčastnit soutěže
 • všichni soutěžící se musí dostavit v určený čas, při pozdním příchodu je soutěžící diskvalifikován
 • porota vybírá 15 soutěžících postupujících do druhého kola
 • porota hodnotí kvalitu provedení kostýmu, použité techniky, roleplay a autentičnost kostýmu, ve druhém kole potom vystoupení na pódiu
 • během hodnocení poroty bude na místě překladatel
 • porota pomocí bodování vybírá 1. – 3. místo Ceny poroty a českého zástupce na soutěž EuroCosplay
 • pokud se výherce prvního místa nemůže/nechce soutěže EuroCosplay zúčastnit, postupuje se toto právo výherci 2. místa, atd.
 • soutěže EuroCosplay se mohou zúčastnit pouze soutěžící starší 18 let, občané ČR, výherce nesmí být zapojen do organizace Cosplay soutěže ani příbuzných soutěží na Animefestu

Vystoupení

 • soutěžící má právo doplnit svou scénku hudebním doprovodem; soubory ve formátu .mp3 se odevzdávají do konce registrační doby (soubory na místě nepřijímáme)
 • ve druhém kole soutěžící prezentuje svůj kostým/postavu pomocí maximálně dvouminutové scénky
 • příprava a úklid scénky nesmí trvat dále než 30 vteřin, jinak se soutěžícímu strhnou body za vystoupení
 • soutěžící má povinnost chovat se slušně a poslouchat pokyny organizátorů – vulgární, sexuálně podbízivé chování, apod. se považuje za hrubé porušení pravidel a soutěžící za něj může být vyloučen ze soutěže i jejích dalších ročníků
 • vystoupení musí být namluvené dopředu, mikrofony nejsou během vystoupení povoleny
 • skupinové soutěžní scénky více cospleyrů nejsou možné
 • je možné mít na pódiu maximálně jednoho pomocníka, ten ale nesmí ve vystoupení nijak účinkovat a strhávat na sebe pozornost
 • diváci vybírají výherce v kategorii Cena diváků pomocí papírových formulářů, které budou v sálech