Cosplay debut 2017Již počtvrté se na Animefestu můžete zúčastnit Cosplay debutu – cosplay soutěže pro nováčky v cosplayi nebo cosplayery, kteří se zatím báli vystoupit na pódiu v hlavní Cosplay soutěži.

Pořádně si přečtěte pravidla a v případě nejasností své dotazy zasílejte pomocí e-mailu na adresu cosplay@animefest.cz.

Přihlašování

 • přihlašování do soutěže probíhá pouze před festivalem a to přes internetový formulář
 • přihlašování bude probíhat od 22. dubna do 1. května
 • soutěžící musí dodat všechny informace, soubory a fotky do dat určených v přihlašovacím formuláři, jinak bude diskvalifikován ze soutěže
 • nezletilí soutěžící se smí zúčastnit pouze se svolením zákonného zástupce
 • minimální věková hranice pro soutěžící je 15 let
 • soutěž má omezený počet slotů pro přihlášení (15)
 • soutěž je jednokolová
 • přihlásit se mohou pouze jednotlivci
 • pokud se soutěžící nemůže soutěže zúčastnit, musí se odhlásit pomocí e-mailu nejpozději dva dny před začátkem festivalu, jinak může být vyřazen z následujících soutěží
 • Cosplay debutu se lze zúčastnit pouze jednou
 • odesláním přihlašovacího formuláře soutěžící:

  • souhlasí s použitím fotek a videa své osoby zapsaným spolkem Brněnští otaku
  • potvrzuje, že si přečetl pravidla bezpečnosti a přebírá odpovědnost za škody způsobené svou osobou porušením těchto pravidel
  • souhlasí, že porušení pravidel (včetně dodatečného odhlalení) znamená diskvalifikaci ze soutěže a případný zákaz účasti na dalších ročnících
 • pravidla soutěže mohou být průběžně aktualizována, přihlášení soutěžící budou o změnách informováni

Kostýmy

 • nesmí obsahovat žádné zakázané předměty
 • nesmí budit pohoršení (kostýmy typu spodní prádlo a plavky nejsou povoleny)
 • nelze se zúčastnit v kostýmu použitém v jiné soutěži
 • nejsou povoleny vlastní smyšlené postavy, generické postavy, vlastní upravené verze již existujících postav
 • kostým může být vlastní výroby i kupovaný, pokud se soutěžící podílel na výrobě alespoň poloviny kostýmu
 • soutěžící musí být schopný bezpečně se pohybovat v kostýmu v úzkých prostorách a na schodech, není možné si části kostýmu nasazovat až na pódiu
 • soutěžící je povinen odevzdat fotku v hotovém kostýmu do 15. května, jinak bude diskvalifikován

Technická zkouška

 • probíhá během pátečního odpoledne před zahájením festivalu
 • soutěžící je povinen být ve stanovený čas na místě zkoušky a zúčastnit se jí, není možné zúčastnit se soutěže bez účasti na zkoušce
 • soutěžící je povinen vyzkoušet si svoji scénku na jevišti, musí použít všechny kulisy, které bude chtít použít v den soutěže
 • soutěžící nemusí být na zkoušce v kostýmu, doporučujeme si ale vyzkoušet alespoň nejrozměrnější prvky kostýmu
 • technické zkoušky se musí zúčastnit i pomocník cosplayera, který mu bude pomáhat na pódiu (maximálně 1)

Oficiální focení soutěžících

 • probíhá v sobotu ráno společně se setkáním s porotci (více informací bude upřesněno pomocí e-mailu)
 • focení soutěžících je povinné, bez fotky se nelze zúčastnit soutěže

Vystoupení

 • soutěžící musí doplnit své vystoupení zvukovým doprovodem a obrázkem na pozadí
 • všechny soubory je nutné odevzdat do 15. května pomocí přihlašovacího formuláře, soubory odevzané jiným způsobem nebo později nebudou přijaty
 • délka scénky je minimálně 30 vteřin a maximálně 60 vteřin
 • během vystoupení může být na pódiu pouze soutěžící
 • soutěžící nesmí po dobu scénky odejít z jeviště, na a z jeviště musí přicházet tomu určeným vchodem
 • během vystoupení nejsou povoleny mikrofony, nelze zapůjčit stoly a židle, veškeré kulisy musí být soutěžícího
 • výsledky jsou vyhlašovány ve dvou kategoriích, a to v Ceně diváků, kteří budou hlasovat o 1. – 3. místě pomocí papírových hlasovacích formulářů, ktré budou k dispozici na začátku soutěže v sálech; a zároveň v Ceně poroty, která o výherci rozhodne pomocí bodování (Tabulka hodnocení)