Cosplay soutěž 2017Letos proběhne již dvanáctý ročník Cosplay soutěže, který si nesmíte nechat ujít! Můžete se těšit na skvělé ceny i známé zahraniční porotce.

Pořádně si přečtěte pravidla, provedli jsme mnoho podstatných změn. Povolili jsme například účast soutěžních skupin. V případě nejasností své dotazy zasílejte pomocí e-mailu na adresu cosplay@animefest.cz.

Přihlášení

 • přihlašování do soutěže probíhá pouze před festivalem a to přes internetový formulář
 • přihlašování bude probíhat od 22. dubna do 7. května
 • soutěžící musí dodat všechny informace, soubory a fotky do dat určených v přihlašovacím formuláři, jinak bude diskvalifikován ze soutěže
 • nezletilí soutěžící se smí zúčastnit pouze se svolením zákonného zástupce
 • minimální věková hranice pro soutěžící je 15 let
 • soutěž má omezený počet slotů pro přihlášení (35)
 • soutěž je dvoukolová
 • přihlásit se mohou jednotlivci i soutěžní skupiny po 2 – 3 lidech, obě kategorie soutěží v jedné soutěži
 • pokud se soutěžící nemůže soutěže zúčastnit, musí se odhlásit pomocí e-mailu nejpozději dva dny před začátkem festivalu, jinak může být vyřazen z následujících soutěží
 • odesláním přihlašovacího formuláře soutěžící:

  • souhlasí s použitím fotek a videa své osoby zapsaným spolkem Brněnští otaku
  • potvrzuje, že si přečetl pravidla festivalu a přebírá odpovědnost za škody způsobené svou osobou porušením těchto pravidel
  • souhlasí, že porušení pravidel (včetně dodatečného odhlalení) znamená diskvalifikaci ze soutěže a případný zákaz účasti na dalších ročnících
 • pravidla soutěže mohou být průběžně aktualizována, přihlášené soutěžící budeme o změnách informovat

Kostýmy

 • nesmí obsahovat žádné zakázané předměty
 • nesmí budit pohoršení (kostýmy typu spodní prádlo a plavky nejsou povoleny)
 • nelze se zúčastnit v kostýmu použitém v jiné soutěži
  pro soutěžní skupiny jsou povoleny kostýmy použité v jiné soutěži (kromě mezinárodních soutěží a vítězných kostýmů)
 • nejsou povoleny vlastní smyšlené postavy, generické postavy, vlastní upravené verze již existujících postav
 • kostýmy soutěžní skupiny musí být ze stejného zdroje (stejné anime, hra, seriál, komiks,...)
 • výrobce kostýmu musí být jeho nositel
 • nesmí obsahovat kupované oblečení, příslušenství či doplňky, nebo by je měl obsahovat v co nejmenším množství (paruky, kontaktní čočky, apod.)
 • nesmí překročit šířku, délku či výšku 2,5 metru
 • soutěžící musí být schopný bezpečně se pohybovat v kostýmu v úzkých prostorách a na schodech, není možné si části kostýmu nasazovat až na pódiu
 • soutěžící je povinen odevzdat fotku v hotovém kostýmu do 15. května, jinak bude diskvalifikován

Technická zkouška

 • probíhá během pátečního odpoledne před zahájením festivalu
 • soutěžící je povinen být ve stanovený čas na místě zkoušky a zúčastnit se jí, není možné zúčastnit se soutěže bez účasti na zkoušce
 • soutěžící je povinen vyzkoušet si svoji scénku na jevišti, musí použít všechny kulisy, které bude chtít použít v den soutěže
 • soutěžící nemusí být na zkoušce v kostýmu, doporučujeme si ale vyzkoušet alespoň nejrozměrnější prvky kostýmu
 • technické zkoušky se musí zúčastnit i pomocníci cosplayera, kteří mu budou pomáhat na pódiu (maximálně 2)

Hodnocení poroty

 • probíhá v sobotu od 8:00 v sále Morava
 • během hodnocení probíhá oficiální focení soutěžících, bez kterého se nelze zúčastnit soutěže
 • soutěžící musí být na místě 15 minut před svým hodnocením, pokud se nedostaví v daný čas, budou mu odečteny body z hodnocení prvního kola nebo bude diskvalifikován
 • porota vybírá soutěžící postupující do druhého kola (15 slotů)
 • porota v prvním kole hodnotí Provedení kostýmu, Použité techniky, Podobnost s originálem a Roleplay (Tabulka hodnocení), postupují soutěžící s nejvyšším počtem bodů
 • během hodnocení poroty bude přítomen překladatel
 • každý soutěžící má pět minut určených před porotou, soutěžní skupiny deset minut
 • soutěžní skupiny jsou hodnoceny jako celek, ne jako jednotlivci
 • porota pomocí bodování vybírá 1.-3. místa v kategoriích Jednotlivec a Soutěžní skupina
 • vítězná Soutěžní skupina (dvojice) se jako reprezantace České republiky zúčastní mezinárodní soutěže Clara Cow's Cosplay Cup, která se odehrává na nizozemském festivalu Animecon v Haagu 9.-11. června 2016; výherní soutěžní skupina musí splňovat pravidla C4 – pokud první místo vyhraje trojice, soutěžící jiné národnosti než české, soutěžící mladší 18 let nebo skupina s kostýmy z hrané předlohy, reprezentace bude předána soutěžní skupině, která se umístila na dalším místě a podmínky splňuje

Vystoupení

 • soutěžící musí doplnit své vystoupení zvukovým doprovodem a obrázkem na pozadí
 • všechny soubory je nutné odevzdat do 15. května pomocí přihlašovacího formuláře, soubory odevzané jiným způsobem nebo později nebudou přijaty
 • délka scénky je minimálně 90 vteřin a maximálně 120 vteřin
 • příprava a úklid jeviště nesmí trvat déle než 30 vteřin, za každých 10 vteřin navíc je stržen bod za Vystoupení
 • během vystoupení může být na pódiu pouze soutěžící porota během vystoupení hodnotí Vystoupení (Tabulka hodnocení)
 • soutěžící nesmí po dobu scénky odejít z jeviště, na a z jeviště musí přicházet tomu určeným vchodem
 • během vystoupení nejsou povoleny mikrofony, nelze zapůjčit stoly a židle, veškeré kulisy musí být soutěžícího
 • diváci pomocí hlasovacích formulářů rozdaných na začátku soutěže hlasují pro vítěze Ceny diváků