FestDance 2016Výsledky

Cena diváků:
1. The Firey

2. Oyasumi

3. Nedostatek soudnosti


Cena poroty: Elleanor

Již čtvrtý ročník soutěže FestDance! Cílem soutěže je vytvořit taneční vystoupení na hudbu z libovolného anime, hry, na hit některého z východoasijských interpretů, případně na tradiční východoasijskou muziku, a to v odpovídajícím kostýmu i provedení. Letos se bude soutěžit ve dvou kategoriích. Pro soutěžící, kteří chtějí bojovat o cenu diváků, zůstávají pravidla stejná jako doposud. Pro soutěžící, kteří mají zájem bojovat o cenu poroty, a získat tak "Divokou kartu", která jim zajistí postup do finále soutěže K-POP Contest v ČR, musí splnit následující pravidla:

Pravidla soutěže – cena diváků

 • Délka scénky je omezena na max. 4 minuty
 • Soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo týmy do rozsahu 10 členů
 • Hudba může být převzata z anime, asijské počítačové hry, od známého východoasijského interpreta, případně může jít o tradiční východoasijský hudební styl
 • Celá skupina musí vystupovat v odpovídajícím kostýmu (kostým by měl co nejpřesněji kopírovat styl vybraného anime/hry/taneční skupiny)
 • Taneční choreografie může být vlastní i převzatá (například z videoklipu k danému songu a pod.), pokud je choreografie převzatá, je nutné připojit k registračnímu formuláři i odkaz na video s originálním tancem
 • Při napodobování stávající choreografie není nutné zachovat počet tanečníků (např. taneček z Lucky Star lze předvést i ve třech)

Pravidla soutěže – cena poroty - "Divoká karta"

 • Každý, kdo chce bojovat o "Divokou kartu" musí být občanem České republiky nebo mít přechodný či trvalý pobyt na území ČR a doložit jej průkazem totožnosti, případně dokladem o pobytu. Oskenované kopie, skeny či fotografie příslušných dokladů později předloží vítěz "Divoké karty" přímo organizátorům K-POP Contestu, kteří si je vyžádají. Pro FestDance tyto doklady není nutné předkládat, ale je nutné splňovat jejich náležitosti.
 • Zároveň o "Divokou kartu" nesmí bojovat občané korejské národnosti či dlouhodobě – tedy více než jeden rok – žijící na území Korejské republiky.
 • Porota bude hodnotit soutěžící v kategorii PERFORMANCE. (V rámci oficiální soutěže K-POP Contest je možné soutěžit také v kategorii Zpěv. FestDance však zajišťuje pouze kategorii Performance.) V této kategorii je hlavním kritériem TANEC, na druhém místě je celkové působení, aneb X-faktor a třetím kritériem je ZPĚV. Do této kategorie se mohou přihlásit jak jednotlivci, tak skupiny. V případě skupin nemusí zpívat celá skupina – stačí libovolný počet zvolených členů. Není však povoleno rozdělit vystoupení čistě na statickou pěveckou část a tanec zvlášť. Délka zpěvu při Performance vystoupení musí být nejméně 30 vteřin.
 • Je nutné zpívat korejsky, na písničky od K-POP interpretů. Nelze zpívat anglicky, i když je interpretem korejský zpěvák nebo skupina. Výjimkou jsou krátké anglické pasáže v jinak celkově korejském textu.
 • Délka scénky musí mít min. 3 minuty. Maximální délka vystoupení jsou 4 minuty.
 • Věková účast není omezena. (Při finále ČR bude vyžadováno povolení rodičů u všech mladších 18 let).
 • Soutěžící má právo se zúčastnit jak soutěže FestDance, tak i oficiálního předkola K-POP Contest

Další pravidla – platí pro cenu diváků i poroty

 • Soutěž má omezený počet slotů (15 slotů)
 • Organizátoři si vyhrazují právo upravit počet slotů na základě programových změn, již obsazené sloty nebudou odstraňovány
 • Do soutěže se lze přihlásit jako náhradník a v případě uvolnění některého ze slotů dané místo zaplnit
 • Registrace do soutěže probíhá před Animefestem, a to pomocí internetového formuláře
 • Registrace bude probíhat od 11. 3. 2016 a skončí nejpozději 20. 4. 2016
 • Pokud není účastník plnoletý, smí se účastnit pouze se svolením zákonného zástupce (předloha bude k dispozici při zahájení registrace)
 • Soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo týmy v šitých i kupovaných kostýmech
 • Kostýmy nesmějí obsahovat nebezpečné či potenciálně nebezpečné předměty (kovové, airsoftové či jakékoliv jiné zbraně, které jsou nebo by mohly být považovány za funkční)
 • Kostýmy nesmějí budit pohoršení - kostýmy typu "plavky", "spodní prádlo" atd. jsou brány jako hrubé porušení pravidel
 • Soutěžící má povinnost chovat se slušně - vulgární, sexuálně podbízivé chování apod. je bráno jako hrubé porušení pravidel a soutěžící za něj může být vyloučen
 • Scénky nesmějí obsahovat prvky nevhodné pro mládež či v rozporu se zákony ČR
 • Účastí v soutěži dává soutěžící automaticky souhlas s použitím fotek či videa své osoby spolkem Brněnští otaku a sdružením CZHW.
 • Technické zázemí k vystoupení (hudba, video, obrázek na pozadí atd.):

  • Soutěžící odevzdá všechny potřebné soubory (hudba, video, obrázek na pozadí atd.) v dostatečném předstihu, nejpozději však do konce registrační doby, tedy do 20. 4. 2016
  • Veškeré potřebné soubory (hudba, video, obrázek na pozadí atd.) bude mít soutěžící zároveň s sebou na flash disku
 • Odesláním registrace souhlasí účastníci s pravidly, porušení pravidel znamená diskvalifikaci
 • V případě dodatečného odhalení porušení pravidel dochází taktéž k diskvalifikaci a zároveň zákazu účasti v této a obdobných soutěžích na dalším ročníku Animefestu

Dotazy můžete zasílat na adresu festdance@animefest.cz.